VEVERKA, Miroslav. Příprava a charakterizace SA vrstev z vinyltriethoxysilanu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13613. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO