ZOUHAROVÁ, Lucie. Studium vybraných modifikovaných kolagenových biomateriálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO