ČAPKA, Jakub. Zhodnocení finanční situace podniku pomocí aplikace statistické analýzy dat [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO