SERVUS, Ondřej. VMO Brno Jih - variantní řešení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13621. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO