EKR, Jan. Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13623. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Roman Gratza.

Uložit do Citace PRO