STAREČKOVÁ, Terezie. Sledování metabolických změn karotenogenních kvasinek v závislosti na podmínkách kultivace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO