OBALIL, Jiří. Miniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinek [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13639. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Klepárník,, Karel Klepárník,, Karel.

Uložit do Citace PRO