KAUPA, Petr. Počítačový model tranzistoru FET [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.

Uložit do Citace PRO