SLOVÁKOVÁ, Kristína. Studium ochranných vlastností fóliových a nánosovaných materiálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Vladimír Obšel.
Uložit do Citace PRO