ADAMEC, Jiří. Řízení rizik stavebních investičních projektů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO