ROH, Jan. Finanční investice podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO