BAKAJOVÁ, Barbora. Antioxidační účinky huminových kyselin [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13663. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO