DAŇHEL, Marek. Technologie výroby součásti s vícenásobným ohybem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13671. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO