KOCIÁN, Oldřich. Návrh bioplynové stanice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Houdková.
Uložit do Citace PRO