ZEMAN, Petr. Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136804. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.

Uložit do Citace PRO