SKRUŽNÁ, Olga, Jan VÁLEK a Leonard HOBST. Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(2), 31-36 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136848
Uložit do Citace PRO