DAŇHEL, Petr a Lukáš PEJCHAL. Zdroje informací pro oceňování komerčních nemovitostí výnosovým způsobem. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(2), 37-42 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136849
Uložit do Citace PRO