KRULIŠ, Jiří. Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(2), 43-48 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136850

Uložit do Citace PRO