ADAMEC, Vladimír, Barbora SCHÜLLEROVÁ, Vladimír BENCKO, Kristýna HRABOVÁ a Pavel BULEJKO. Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(2), 49-55 [cit. 2022-09-25]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136851

Uložit do Citace PRO