KOČENDOVÁ, Markéta. Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO