FUJAČKOVÁ, Hedvika. Riziká developerských projektov [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136865. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jana Victoria Martincová.

Uložit do Citace PRO