ČERVINKOVÁ, Eva. Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136866. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Monika Doležalová.

Uložit do Citace PRO