REKTOŘÍK, Jan. Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petra Skalická.

Uložit do Citace PRO