PETÝREK, Robin. Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO