VENCLOVSKÁ, Barbora. Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Barbora Popelová.

Uložit do Citace PRO