KOHOUTKOVÁ, Aneta. Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO