PEŠEK, Michal. Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Lubomil Pospíšil.
Uložit do Citace PRO