MICHALKOVÁ, Jana. 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.
Uložit do Citace PRO