KOFIRA, Matej. Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136909. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.
Uložit do Citace PRO