CENTOVÝ, Radoslav. Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Tomáš Volařík.
Uložit do Citace PRO