PTÁČEK, Pavel. 3D model vybraného objektu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.

Uložit do Citace PRO