ZAJÍČKOVÁ, Katarína. Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Lubomil Pospíšil.

Uložit do Citace PRO