ŘEZNÍK, Bohuslav. Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136957. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Pavla Rovnaníková.
Uložit do Citace PRO