JENČKOVÁ, Barbora. Elasticity of the Settlement Structure and Expansion of Settlements into the Landscape: The Shares of the Built Area and the Plots for Building Development. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 12–19 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2018.2
Uložit do Citace PRO