KILNAROVÁ, Pavla a Eva HORÁKOVÁ. Data Collection for Public Space Quality Evaluation. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 20–27 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2018.3

Uložit do Citace PRO