KUDA, Daniel. The Trends in Structural Aspect of Work in Contemporary Architecture. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 92–102 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2018.14
Uložit do Citace PRO