TAUŠ, Miloslav. Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136976. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ladislav Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO