MELICHAR, Jindřich. Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136984. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO