MELICHAR, Jindřich. Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin. Online, Disertační práce, vedoucí Rostislav Drochytka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136984. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO