DVOŘÁČKOVÁ, Šárka. Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136988. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO