LEITER, Augustin. Geotermální energie - vliv geometrie vrtu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136994. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.

Uložit do Citace PRO