HLAVSA, Petr. Optimalizace návrhu suchých podlah [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136996. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Tuza.

Uložit do Citace PRO