POLÁŠEK, Daniel. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136997. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO