POLÁŠEK, Daniel. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu. Online, Disertační práce, vedoucí Petr Hlavínek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136997. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO