ČERMÁK, Jan. Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137011. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO