NOUMI, R., J. MACHAC a A. GHARSALLAH. Space Leaky Waves Propagating along a Pair of CRLH SIW Lines. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(3), 633-639 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0633
Uložit do Citace PRO