RIAZ, M. A., Y. ABDULLAH, H. SHAHID, Y. AMIN, A. AKRAM a H. TENHUNEN. Novel Butterfly Slot Based Chipless RFID Tag. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(3), 776-783 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0776
Uložit do Citace PRO