DIBLÍK, Josef, Miroslava RŮŽIČKOVÁ, Zdeněk ŠMARDA a Zuzana ŠUTÁ. Asymptotic convergence of the solutions of a dynamic equation on discrete time scales. Abstract and Applied Analysis [online]. Hindawi, 2012, 2012(ID 580750), 1-20 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1085-3375. Dostupné z: doi:10.1155/2012/580750
Uložit do Citace PRO