JELÍNKOVÁ, Pavlína, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Ana Maria JIMENEZ JIMENEZ, et al. Novel Vancomycin-Peptide Conjugate as Potent Antibacterial Agent against Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus. Infection and Drug Resistance [online]. Dove Press, 2018, 11(1), 1807-1817 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1178-6973. Dostupné z: doi:10.2147/IDR.S160975

Uložit do Citace PRO