JANDOUREK, Pavel, František POCHYLÝ a Vladimír HABÁN. Valve exploiting the principle of a side channel turbine. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. IOP Publishing, 2017, s. 1-5 [cit. 2022-06-29]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/813/1/012026

Uložit do Citace PRO