MÁRIK, Marian, Alexander MOZALEV, Jaromír HUBÁLEK a Mária BENDOVÁ. Resistive switching in TiO2 nanocolumn arrays electrochemically grown. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. IOP Publishing, 2017, s. 012001-012001 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/829/1/012001

Uložit do Citace PRO