NĚMCOVÁ, Lucie, František KRČMA, Anton NIKIFOROV a Christophe LEYS. Destruction of Direct Blue 106 Dye in Underwater Discharge. Journal of Physics: Conference Series [online]. IOP Publishing, 2014, 516(1), 012008-012008 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1742-6596. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/516/1/012008
Uložit do Citace PRO